Kursi un semināri

Medicīnisko pārstāvju rekruitēšana praksē. Kā atrast sev piemērotu Medicīnisko pārstāvi?

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Juris Belte (LT),

Praktisks un teorētisks vienas dienas seminārs ar mērķi paaugstināt Medicīniskā pārstāvja profesionalitāti.

Seminārs ietver sekojošas tēmas:

  • Rekruitēšanas uzdevumi un intervētāja ētika;
  • Kas ir piemērots medicīniskais pārstāvis? Kritēriji piemērota medicīniskā pārstāvja atlasei.;
  • Darba intervija. Darba intervijā izmantojamās metodes. Strukturizēta intervija. Testi. Uzdevumi. Provokācijas. Kandidāta pārbaude;
  • Alternatīvās atlases metodes. Izvēlējāmies kandidātu, kas tālāk – turpmākie soļi.