Kursi un semināri

Menedžeris - līderis, treneris, vadītājs!

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)
Juris Belte (LT),

Praktisks un teorētisks trīs dienu seminārs topošajiem un esošajiem savas jomas profesionāļiem, kas ir ieinteresēti attīstīt un pilnveidot savu personību un karjeru, aizvien uzkrājot jaunas zināšanas.

Seminārā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs kļūt par labu menedžeri. Jums būs iespēja palielināt sava darba efektivitāti, uzlabot profesionālo sagatavotību, paaugstināt līdzdalības un atbildības pakāpi, kā arī spēsiet izvēlēties savai firmai atbilstošāko menedžmenta metodi, saprast, ko nozīmē būt uzņēmējam un pareizi novērtēt sasniegtos rezultātus.

Seminārā ietvertās tēmas:

 • Menedžeri kā līderis, mērķi un uzdevumi. Sāksim paši ar sevi!;
 • Mūsdienu līdera profils – personīgās iezīmes un vadība;
 • MP rekruitēšanas kritēriji
 • Rekruitēšana, atlases intervija;
 • Mērķu nospraušana. Menedžeris kā treneris. Laika plānošana;
 • Darbs ar MP. MP darba novērtēšanas metodes. Ieguldījuma, kvalitātes un kompetenču analīze. MP attiecības ar mārketinga nodaļu;
 • Darba dienas organizēšana „In the field" (laukā);
 • Kas ir dubultvizītes? Kādas tās var būt? Dubultvizīšu īstenošana un analīze;
 • Jauna darbinieka integrācija. Darbs komandā. Sapulču prakse;
 • Motivācija. Motivēt vai ne demotivēt? Motivējošas sarunas, gatavošanās tām;
 • Konflikta situāciju kontrole. Kritika. Nepopulāru lēmumu akceptēšana.