Kursi un semināri

Efektīvas apkalpošanas kursi aptiekām

Cena LVL 65.00

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Medicīnas Biznesa Akadēmijas profesionāļi ir izstrādājuši divu dienu apmācību semināru farmaceitiem, kuri ikdienā apkalpo klientus.

Semināra mērķis ir nodrošināt aptieku konkurētspējas paaugstināšanos, sniedzot zināšanas par to kā piesaistīt klientus aptiekām, nostiprināt attieksmi pret pārdošanu kā procesu, kurā tiek abpusēji iegūtas vērtības, nodrošināt laipnu un profesionālu apkalpošanu aptiekās.

Seminārā izmantotā metodika: Teorētisks seminārs ar praktiskiem vingrinājumiem un videotreniņu.