Kursi un semināri

Klienta ārējais izskats un pārdošana

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Medicīnas Biznesa Akadēmija piedāvā vienas dienas apmācību semināru farmaceitiem, kuri apkalpo klientus un aptieku vadītājiem, kuri ikdienā strādā ar klientiem.

Semināra mērķis ir farmaceitu darba efektivitātes paaugstināšana caur precīzāku un mērķētāku pieeju klientam, palīdzēt farmaceitiem izvairīties no konfliktsituācijām, sniegt zināšanas par aptieku klienta  ekspressizvērtēšanu un kā tas palīdz apkalpot, attīstīt  fenotipoloģiski dažādiem klientam atbilstošas pieejas metodes.

Semināra apraksts:

  • Klienta ārējais izskats, tā ģenētiskais pamatojums. Apkārtējās vides ietekme. Izrietošie uzvedības modeļi dažādās situācijās.
  • Klienta gaidāmie uzvedības modeļi stresa situācijās un mierīgās situācijās. Stresa situāciju provocēšana vai nepieļaušana.
  • Pazīmes, kas liecina par klienta agresivitāti. Pareizas pieejas modeļi.
  • Pazīmju kopums, kas liecina par klienta konservativitāti. Atbilstoši pieejas modeļi.
  • Pazīmju kopums, kas liecina par ātru uztveršanu un gatavību jaunas zināšanas pielietot praksē (inovatīvais tips). Atbilstoša pieeja.
  • Pazīmju kopums, kas liecina par emocionālas uztveres prevalēšanu par loģisko. Atbilstoša pieeja.
  • Kā pazīt provakatoru. Kā izvairīties no provokācijām.
  • Pazīmju kopums, kas liecina par klienta meliem.
  • Uz klienta ārējo izskatu balstīts pārdošanas tehnikas algoritms.