Kursi un semināri

Cilvēka rakstura noteikšana un uzvedības prognozēšana (2 dienas) (Video)

Cena cena tiks precizēta

Pasniedzēji:
Māris Belte (LV), Sertificēts vadības konsultants CMC (Certified Management Consultant)

Praktisks seminārs visiem tiem, kuriem ikdienā jāstrādā ar cilvēkiem un ir svarīgi ātri saprast sava sarunas biedra raksturu un prognozēt iespējamo rīcību. Ieteicams uzņēmējiem, uzņēmumu personāla vadītājiem, klientu apkalpojošam personālam un pārdošanas aģentiem.