Kursi un semināri

Darbs komandā, vadītāja loma tajā

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu uzņēmuma vadītājiem, nodaļu vadītājiem, augstākajiem menedžeriem, kuri veic vadības funkcijas uzņēmumos:

  • Vadītāja kompetences.
  • Līderis un līdera loma.
  • Dalībnieku lomas komandā.
  • Neformālais līderis – neitralizēt vai sadarboties?
  • Problemātiskie komandas locekļi, ko ar tiem darīt?
  • Saskaņots, uz rezultātu orientēts komandas darbs, efekta potencēšanās.
  • Informācijas aprite, formālā un neformālā informācija.
  • Kā motivēt komandu?
  • Kā atbrīvoties no nevēlamiem darbiniekiem?