Kursi un semināri

Komandas attīstīšana, efektīva resursu izmantošana

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu:

  • Vadītāja kompetences, līderis un līdera loma;
  • Dalībnieku lomas komandā, topmenedžeru un vidējā līmeņu vadītāju kompetences;
  • Efektīva funkciju sadale;
  • Kad, kā un ko deleģēt? Ārpakalpojumu (Outsourcing) izmantošana;
  • Problemātiskie komandas locekļi, ko ar tiem darīt?
  • Saskaņots, uz rezultātu orientēts komandas darbs, efekta potencēšanās;
  • Informācijas aprite, formālā un neformālā informācija;
  • Ka motivēt komandu?
  • Kā atbrīvoties no nevēlamiem darbiniekiem?